KHỞI NGHIỆP BARTENDER 2014 – Thông báo chiêu sinh từ ngày 7/4 tới ngày 18/4/2014. Tham dự để được đào tạo MIỄN PHÍ và CƠ HỘI CÓ VIỆC LÀM ngay sau khóa học.

Liên hệ

Email: admin@khoinghiepbartender.com

Điện thoại: 08-5445 6630 - 5445 6632

Fax: 08-5445 6780


mũ bảo hiểmmu bao hiemmũ bảo hiểm quảng cáomũ bảo hiểm quảng cáo