Mệnh đề tình dục là một trong những chủ điểm đặc biệt quan trọng, đề xuất nắm rõ trong họcgiờ anh. Bài bây giờ khoinghiepbartender.com Reviewsẽ share cho tới các bạn chủ thể này.

Bạn đang xem: Dấu phẩy trong mệnh đề quan hệ

Bạn sẽ xem: Cách dùng dấu phẩy vào mệnh đề quan hệ


*

Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó hoàn toàn có thể bao gồm các trường đoản cú tốt tất cả cấu tạo của tất cả một câu. Mệnh đề quan hệ giới tính dùng để làm lý giải rõ hơn về danh tự đứng trước nó.Xét ví dụ sau:The woman who is wearing the T-shirt is my girlfriover.Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được gọi là 1 trong những relative sầu clause, nó che khuất “the woman” cùng dùng để xác định danh từ bỏ kia.Nếu quăng quật mệnh đề này ra chúng ta vẫn có một câu hoàn chỉnh:The woman is my girlfriover.

Đại từ bỏ quan tiền hệ

Cách sử dụng

Ví dụ

Who

Làm công ty ngữ, đại diện thay mặt ngôi người

I told you about the womanwho lives next door.

which

Làm nhà ngữ hoặc tân ngữ, đại diện thay mặt ngôi dụng cụ, đụng vậtBổ sung cho tất cả câu đứng trước nó

Do you see the catwhich is lying on the roof?He couldn’t readwhich surprised me.

whose

Chỉ download cho người với vật

Do you know the boywhose mother is a nurse?

whom

Đại diện mang lại tân ngữ chỉ người

I was invited by the professorwhom I met at the conference.

That

Đại diện đến chủ ngữ chỉ người, thứ, quan trọng đặc biệt vào mệnh đề quan hệ giới tính xác minh (who, which vẫn có thê thực hiện được)

I don’t lượt thích the tablethat stands in the kitchen.

B.Relative sầu Clauses -Mệnh đề quan liêu hệ

Mệnh đề quan hệ giới tính (mệnh đề tính từ) bước đầu bởi những đại từ quan hệ: who, whom, which, that, whose giỏi gần như trạng từ quan hệ: why, where, when. Mệnh đề quan hệ tình dục dùng để bửa nghĩa cho danh từ đứng trước nó.

I. Các đại từ quan hệ

1. WHO

- thống trị tự trong mệnh đề quan hệ

- sửa chữa thay thế cho danh từ chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O

2. WHOM

- làm túc từ bỏ cho rượu cồn trường đoản cú trong mệnh đề quan tiền hệ

- sửa chữa thay thế mang lại danh từ bỏ chỉ người

…..N (person) + WHOM + S + V

3. WHICH

- quản lý từ bỏ hoặc túc từ trong mệnh đề quan lại hệ

- thay thế sửa chữa mang lại danh tự chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + V

4. THAT

- rất có thể thay thế mang lại địa điểm của who, whom, which trong mệnh đề quan hệ dục tình xác định

* Các ngôi trường đúng theo hay được dùng “that”:

- khi đi sau các hiệ tượng so sánh nhất

- Khi đi sau những từ: only, the first, the last

- khi danh từ đi trước bao gôm từ đầu đến chân và vật

- lúc đi sau các đại trường đoản cú cô động, đại tự bao phủ định, đại trường đoản cú chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

Ex: He was the most interesting person that I have ever met.

It was the first time that I heard of it.

These books are all that my sister left me.

She talked about the people & places that she had visited.

* Các ngôi trường thích hợp ko cần sử dụng that:

- trong mệnh đề tình dục ko xác định

- sau giới từ

5. WHOSE

Dùng nhằm chỉ tải đến danh tự chỉ fan hoặc đồ dùng, thường núm cho các từ: her, his, their, hoặc vẻ ngoài ‘s

…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….


*

II. Các trạng tự quan lại hệ

1. WHY: mởđầu mang đến mệnh đề quan hệ trong tiếng Anhchỉ nguyên do, thường nạm cho cụm for the reason, for that reason.

…..N (reason) + WHY + S + V …

Ex: I don’t know the reason. You didn’t go khổng lồ school for that reason.

→I don’t know the reason why you didn’t go khổng lồ school.

2. WHERE: sửa chữa thay thế từ bỏ chỉ nơi chốn, hay ráng mang lại there

….N (place) + WHERE + S + V ….

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: a/ The hotel wasn’t very clean. We stayed t that hotel.

→The hotel where we stayed wasn’t very clean.→The khách sạn at which we stayed wasn’t very clean.

Xem thêm: Autocad 2010 Full Setup With Crack/Keygen 32Bit/64Bit Free Download

3. WHEN: thay thế sửa chữa tự chỉ thời gian, thường xuyên thế cho từ then

….N (time) + WHEN + S + V …

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: Do you still remember the day? We first met on that day.

→Do you still remember the day when we first met?→Do you still rethành viên the day on which we first met?

I don’t know the time. She will come baông xã then. →I don’t know the time when she will come bachồng.

III.Các loại Mệnh đề quan liêu hệ

Có nhị một số loại mệnh đề quan tiền hệ: mệnh đề dục tình xác minh với mệnh đề tình dục ko xác minh.

Mệnh đề tình dục xác minh (Defining relative clauses): là mệnh đề được dùng để xác định danh tự đứng trước nó. Mệnh đề xác định là mệnh đề cần thiết mang lại ý nghĩa của câu, không có nó câu sẽ không đủ nghĩa. Nó được thực hiện lúc danh trường đoản cú là danh tự ko xác định cùng ko sử dụng lốt phẩy ngăn cách nó cùng với mệnh đề thiết yếu.Mệnh đề quan hệ giới tính ko hạn định (Non-defining relative clauses): là mệnh đề cung ứng thêm công bố về một tín đồ, một vật hoặc một sự việc đã có xác minh. Mệnh đề không khẳng định là mệnh đề không độc nhất vô nhị thiết yêu cầu có trong câu, không tồn tại nó câu vẫn đủ nghĩa. Nó được sử dụng Lúc danh từ bỏ là danh trường đoản cú xác định và được ngăn cách với mệnh đề chủ yếu bằng một hoặc nhì lốt phẩy (,) giỏi vết gạch ốp ngang (-)

Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. (Non-defining relative clause)

Note: để hiểu khi nào cần sử dụng mệnh đề quan hệ không xác định, ta xem xét các điểm sau:

- khi danh trường đoản cú nhưng nó ngã nghĩa là 1 danh từ bỏ riêng

- lúc danh tự mà nó bổ nghĩa là một trong tính trường đoản cú cài đặt (my, his, her, their)

- Lúc danh trường đoản cú cơ mà nó té nghĩa la một danh từ đi cùng với this , that, these, those

IV. Một số lưu ý vào mệnh đề quan liêu hệ

1. Nếu trong mệnh đề quan hệ nam nữ gồm giới trường đoản cú thì giới trường đoản cú rất có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề tình dục (chỉ vận dụng cùng với whom với which.)

Ex: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with him last year.→Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.→Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

2. Có thể dùng which cố gắng cho tất cả mệnh đề đứng trước.

Ex: She can’t come to lớn my birthday buổi tiệc nhỏ. That makes me sad. → She can’t come to my birthday các buổi party, which makes me sad.

3. Tại địa điểm túc từ, whom có thể được cầm cố bằng who.

Ex: I’d like to lớn talk to the man whom / who I met at your birthday party.

4. Trong mệnh đề quan hệ nam nữ xác định , chúng ta có thể vứt những đại từ bỏ quan hệ giới tính làm túc từ:whom, which.

5. Các các từ chỉ số lượng some of, both of, all of, neither of, many of, none of … rất có thể được dùng trước whom, which cùng whose.

Ex: I have two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.Mệnh đề dục tình cất các đại tự quan hệ thống trị từ bỏ who, which, that hoàn toàn có thể được rút gọn thành các hiện giờ phân từ (V-ing) hoặc quá khứ phân tự (V3/ed).

* Nếu mệnh đề tình dục là mệnh đề dữ thế chủ động thì rút ít thành cụm ngày nay phân trường đoản cú (V-ing).

a/ The man who is standing over there is my father. →The man standing over there is my father.b/ The couple who live next door to me are professors. →The couple living next door to lớn me are professors.

* Nếu mệnh đề quan hệ là mệnh đề bị động thì rút thành nhiều vượt khứ đọng phân từ (V3/ed). Ví dụ:

a/ The instructions that are given on the front page are very important. →The instructions given on the front page are very important.b/ The book which was bought by my mother is interesting. → The book bought by my mother is interesting.

2. Mệnh đề quan hệ được rút thành các rượu cồn từ bỏ nguyên ổn mẫu

Mệnh đề quan hệ nam nữ được rút thành nhiều hễ từ bỏ nguim mẫu mã (To-infinitive) khi trước đại trường đoản cú tình dục có các cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặcvẻ ngoài so sánh số 1. Ví dụ

a/ John was the last person that got the news. → John was the last person khổng lồ get the news.

b/ He was the best player that we admire. → He was the best player to be admired.

c/ He was the second man who was killed in this way. → He was the second man khổng lồ be killed in this way.

+ The woman,whois very clever & beautiful is my aunt

Được giản lược thành: The woman,clever & beautiful is my aunt.

4. Loại quăng quật đại tự dục tình cùng khổng lồ be trước một ngữ giới tự (một giới trường đoản cú khởi đầu kết phù hợp với những danh trường đoản cú theo sau)

Ví dụ:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *