Hướng dẫn crack idm

Chụ ý: Nếu tải phần mềm crachồng, tool tuyệt bất cứ máy gì mà đề nghị password (PassWord) thì nhập lệ