Hướng dẫn crack visio 2010

Contents

download Office Visio 2010 Full 32 bit cùng 64 bit – Phần mềm vẽ sơ đồ dùng bốn duy, thuật tân oán hayPass Giải Nén : fullcraông chồng.vn

tải về Office Visio 2010 Full 32 bit cùng 64 bit – Phần mềm vẽ sơ vật bốn duy, thuật toán thù tuyệt, sơ đồ dùng khối hận, sơ đồ gia dụng hình câydownload Office Visio 2010 Full 32 bit với 64 bit

Đang xem: Hướng dẫn crack visio 2010

*
*
*

Bước 2: Nhập lệnh bên dưới

if exist “%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice14ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice14″if exist “%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice14ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice14″cscript //Nohình ảnh OSPPhường.VBS /inpkey:7MCW8-VRQVK-G677T-PDJCM-Q8TCPcscript //Nobiểu tượng logo ospp.vbs /sethst:kms.lotro.cc&cscript //nologo sản phẩm ospp.vbs /act&timeout 5&start winword&exitHoặc

emang đến offtitle Activate Microsoft Visio 2010 Volume for FREE!&cls&emang lại ============================================================================&emang đến #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&eđến.&emang lại #Supported products:&echo – Microsoft Visio 2010 Standard Volume&emang lại – Microsoft Office 2010 Visio Volume&echo.&echo.&(if exist “%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice14ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice14”)&(if exist “%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice14ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice14”)&eđến.&emang lại ============================================================================&emang đến Activating your Office…&cscript //nobiệu tượng công ty slmgr.vbs /ckms >nul&cscript //nobiểu tượng logo ospp.vbs /setprt:1688 >nul&cscript //nobiệu tượng công ty ospp.vbs /unpkey:KHFGJ >nul&cscript //nohình ảnh ospp.vbs /unpkey:Q8TCP. >nul&cscript //nohình ảnh sản phẩm ospp.vbs /inpkey:767HD-QGMWX-8QTDB-9G3R2-KHFGJ >nul&cscript //nohình ảnh sản phẩm ospp.vbs /inpkey:7MCW8-VRQVK-G677T-PDJCM-Q8TCP. >nul&mix i=1:serverif %i%==1 phối KMS_Sev=kms.lotro.ccif %i%==2 phối KMS_Sev=kms.digiboy.irif %i%==3 mix KMS_Sev=k.zpale.comif %i%==4 phối KMS_Sev=m.zpale.comif %i%==5 set KMS_Sev=kms8.MSGuides.comif %i%==6 mix KMS_Sev=kms9.MSGuides.comif %i%==7 goto lớn notsupportedcscript //nohình ảnh sản phẩm ospp.vbs /sethst:%KMS_Sev% >nul&emang đến ============================================================================&echo.&emang đến.cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i “successful” &và (emang đến.&eđến ============================================================================&emang lại Sorry! Your version is not supported.:haltpause >nul vậy là OK nhé , Chúc chúng ta thành công