Taiphanmemfull

Cài đặt Oracle Database 19c trên Windows 10

Oracle Database (thường được gọi là Oracle) là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ hoạt động theo mô hình khách chủ và được phát triển bởi Tập đoàn Oracle. Ngôn ngữ truy vấn chính là PL/khoinghiepbartender.com.

You watching: Taiphanmemfull

Cách Tải

Cài đặt

Giải nén file WINDOWS.X64_193000_db_home.zip vừa tải về, sau đó tạo đường dẫn thư mụccopy các file vừa giải nén vào như hình bên dưới:
*
Nhấp chuột phải vào setup.exe (1) > Run as administrator (2)
*
Create and configure a single instance database.

See more: Tải Microsoft Project 2010 Full Crack, Bản 32Bit, 64Bit Miễn Phí

(1) > Next (2)
*
Server class (1) > Next (2)
*
Advanced install (1) > Next (2)
*
Enterprise Edition (1) > Next (2)
*
Use Virtual Account (1) > Next (2)
*
Oracle base khai báo đường dẫn D:\app\oracle\ (1) > Next (2)
*
General Purpose / Transaction Processing (1) > Next (2)
*
Global database nameOracle system identifier (SID) khai báo orcl (1) > Next (2)
*
Tab Memory (1) > Bỏ check Enable Automatic Memory Management và khai báo bộ nhớ RAM tại Allocate memory (2)
*
Tab Character sets (1) > Use Unicode (AL32UTF8) (2)
*
Tab Sample schemas (1) > Check Install sample schemas in the database (2) > Next (3)
*
File system (1) > Specify database file location khai báo đường dẫn D:\app\oracle\oradata (2) > Next (3)
*
Bỏ check Register with Enterprise Manager (EM) Cloud Control > Next
*
Check Enable Recovery (1) > File system (2) > Recovery area location khai báo đường dẫn D:\app\oracle\recovery_area (3) > Next (4)
*
Use the same password for all accounts (1) > Khai báo PasswordConfirm password (2) vd Admin123 > Next (3)
*
Chờ vài giây
*
Nhấp Install
*
Chờ vài giây
*
Hoàn thành
*
Chắc chắn rằng OracleOraDB19Home1TNSListenerOracleServiceORCL đang Running (Start > Run > Services.msc > Enter) trước khi thực hiện các bước tiếp theo

Mở khóa và đặt mật khẩu cho tài khoản hr

Mở màn hình Command Prompt (Start > Run > cmd > Enter) rồi lần lượt thực hiện 2 lệnh bên dưới:
*
Mật khẩu của tài khoản hr là hrTương tự có thể mở khóa và đặt mật khẩu cho các tài khoản khác vd như sys (thay hr bằng sys)…

Cài đặt khoinghiepbartender.com Developer 19.4 trên Windows 10

khoinghiepbartender.com Developer là một môi trường phát triển tích hợp để làm việc với khoinghiepbartender.com trong cơ sở dữ liệu Oracle.

See more: Synthesia 10 - Synthesia Full Version Crack (Latest Version!)

Cách Tải

Cài đặt và kết nối

Giải nén file khoinghiepbartender.comdeveloper-19.4.0.354.1759-x64.zip vừa tải về:
*
Nhấp chuột phải vào khoinghiepbartender.comdeveloper.exe (1) > Run as administrator (2)
*
Chọn biểu tượng dấu cộng (1) > New Database Connection… (2)
*
Thực hiện lần lượt theo số thứ tự (mật khẩu là hr)
*
Giao diện viết code

Bài tiếp theo:


Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment

Name *

Email *

Website

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.


1. Các lệnh DDL1.1 Database1.2 Table1.3 View1.4 Temporary Table1.5 Stored Procedure1.6 Function1.7 Trigger1.8 Index2. Các lệnh DML3. Truy vấn sắp xếp dữ liệu4. Các hàm hệ thống4.1 Hàm xử lý chuỗi4.2 Hàm xử lý thời gian4.3 Hàm đổi kiểu dữ liệu4.4 Hàm toán học4.5 Hàm luận lý4.6 Hàm nhóm dữ liệu5. Mệnh đề6. Toán tử7. Cấu trúc điều khiển8. Biến