Tính thể tích $V$ của phần thiết bị thể giới hạn vị nhị khía cạnh phẳng (x = 1) và (x = 3), hiểu được lúc giảm đồ dùng thể vì phương diện phẳng vuông góc cùng với trục $Ox$ tại điểm có hoành độ (x) ((1 le x le 3)) thì được thiết diện là một trong những hình chữ nhật gồm độ lâu năm hai cạnh là (3x) và (sqrt 3x^2 - 2 ).

Bạn đang xem: Tính thể tích vật thể giới hạn bởi các mặt


Pmùi hương pháp giải

Tính thể tích của thiết bị thể số lượng giới hạn do những mặt phẳng (x = a,x = b) biết diện tích tiết diện giảm vì mặt phẳng vuông góc trục $Ox$ là (S = Sleft( x ight)).

Công thức tính: (V = intlimits_a^b Sleft( x ight)dx ).

Xem thêm: Tải Nero Burning Rom 2021 Full [email protected], Download Nero 10


Lời giải của GV khoinghiepbartender.com

Diện tích mỗi khía cạnh thiết diện đã là:(Sleft( x ight) = 3xsqrt 3x^2 - 2 ) (V = int_1^3 3xsqrt 3x^2 - 2 dx = dfrac1243)

Đáp án cần chọn là: c


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho hình (left( H ight)) giới hạn vị đồ thị hàm số (y = fleft( x ight)) , trục hoành cùng hai đường trực tiếp (x = a,x = b). Thể tích khối hận tròn luân chuyển tạo ra thành Khi quay (left( H ight)) xung quanh trục (Ox) là:


Cho hình (left( H ight)) giới hạn vị đồ vật thị hàm số (y = x^3), trục hoành với hai đường trực tiếp (x = 0,x = 1). Thể tích khối tròn chuyển phiên tạo nên thành khi quay (left( H ight)) xung quanh trục (Ox) được xem bởi:


Cho hình (left( H ight)) số lượng giới hạn vị vật thị hàm số (x = fleft( y ight)) , trục tung với hai đường thẳng (y = a,y = b). Thể tích khối tròn luân chuyển tạo ra thành khi cù (left( H ight)) xung quanh trục (Oy) là:


Cho hình (left( H ight)) giới hạn bởi vì mặt đường cong (y^2 + x = 0), trục (Oy) và hai đường thẳng (y = 0,y = 1). Thể tích khối hận tròn chuyển phiên sinh sản thành lúc quay (left( H ight)) xung quanh trục (Oy) được xem bởi:


Cho hình phẳng $left( H ight)$ số lượng giới hạn bởi (y = dfrac13x^3 - x^2) cùng $Ox$. Thể tích khối hận tròn luân phiên có mặt khi con quay $left( H ight)$ xung quanh $Ox$ bằng :


Kí hiệu $left( H ight)$ là hình phẳng giới hạn bởi vì thứ thị hàm số $y = 2left( x-1 ight)e^x$, trục tung và trục hoành. Tính thể tích $V$ của khối hận tròn chuyển phiên thu được khi quay hình $left( H ight)$ bao phủ trục $Ox$ .


Thể tích khối hận tròn luân phiên thu được khi tảo hình phẳng số lượng giới hạn vị các mặt đường (y = x^2 + 1;x = 0) cùng tiếp đường của vật thị hàm số (y = x^2 + 1) trên điểm (Aleft( 1;2 ight)) quanh trục $Ox$ là


Call $V$ là thể tích kân hận tròn chuyển phiên tạo ra thành khi quay hình phẳng giới hạn vày các mặt đường (y = sqrt x ,y = 0) và $x = 4$ quanh trục $Ox$ . Đường thẳng (x = a(0

*Tính thể tích $V$ của phần thứ thể giới hạn bởi nhị phương diện phẳng (x = 1) với (x = 3), hiểu được lúc cắt vật dụng thể vì chưng phương diện phẳng vuông góc cùng với trục $Ox$ tại điểm bao gồm hoành độ (x) ((1 le x le 3)) thì được tiết diện là 1 trong hình chữ nhật gồm độ nhiều năm nhì cạnh là (3x) cùng (sqrt 3x^2 - 2 ).


Cho hình phẳng số lượng giới hạn bởi $D = left y = ung x;,,y = 0;,,x = 0;,,x = dfracpi 3 ight.$ Thể tích thiết bị tròn xoay khi $D$ quay quanh trục $Ox$ là $V = pi left( a - dfracpi b ight),$ cùng với $a,,,b in R.$ Tính $T = a^2 + 2b.$


Tính thể tích lúc $S = left y = x^2 - 4x + 6;,,y = - ,x^2 - 2x + 6 ight$ quay quanh trục $Ox.$


Thể tích kân hận tròn chuyển phiên xuất hiện vì phxay tảo bao phủ $Ox$ của hình giới hạn bởi vì trục $Ox$ cùng parabol $left( Phường ight):y = x^2 - ax,,,,left( a > 0 ight)$ bởi $V = 2.$ Khẳng định như thế nào sau đây đúng ?


Cho hình phẳng $left( H ight)$ số lượng giới hạn bởi vì những mặt đường $y = - ,x^2 + 2x$ cùng $y = 0$. Tính thể tích của khối hận tròn luân phiên sản xuất thành khi con quay hình $left( H ight)$ xung quanh trục $Oy$ là


Tính thể tích kân hận tròn luân chuyển bởi hình phẳng giới hạn vì chưng đường (left( E ight):dfracx^216 + dfracy^29 = 1) xoay quanh (Oy,,?)


Thể tích khối hận tròn luân phiên vày hình phẳng số lượng giới hạn bởi vì những vật dụng thị $y = - ,sqrt 4 - x^2 ,,,x^2 + 3y = 0$ xoay quanh trục $Ox$ là $V = dfracapi sqrt 3 b,$ cùng với $a,,,b > 0$ cùng $dfracab$ là phân số buổi tối giản. Tính tổng $T = a + b.$


gọi (left( D_1 ight)) là hình phẳng số lượng giới hạn vị các mặt đường (y = 2sqrt x ,,,y = 0) với (x = 20đôi mươi,) (left( D_2 ight)) là hình phẳng số lượng giới hạn vì chưng các mặt đường (y = sqrt 3 x,,,y = 0) cùng (x = 20trăng tròn.) Call (V_1,,,V_2) lần lượt là thể tích khối tròn luân chuyển chế tạo ra thành Khi quay (left( D_1 ight)) và (left( D_2 ight)) bao bọc trục (Ox.) Tỉ số (dfracV_1V_2) bằng:


Tính thể tích hình xuyến bởi tảo hình trụ có phương thơm trình $x^2 + left( y - 2 ight)^2 = 1$ Khi quanh trục $Ox.$

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *