fasthử nghiệm.com.vn

*
Thông tin về khoinghiepbartender.com

*
Chính sách

*
Hỗ trợ khách hàng hàng

*
Tin tức


Bạn đang xem: Intel

Giới thiệu về khoinghiepbartender.com

Được thành lập từ năm 2004 bước đầu với mảng marketing phân phối máy chủ - máy trạm. Anh Đức tự hào là phân phối trước tiên chuyển các thành phầm máy chủ Supermicro, ASUS,Dell, HP.., IBM, Seagate, Nvidia... vào Thị Phần VN...Với ưu nỗ lực là công ty đối tác lớncủa những mặt hàng cung cấpHartware nối giờ đồng hồ cụ giớicùngvới việc đóng góp của các chuyên gia chuyên môn thông thạo Thị Trường sever - trang bị trạmvà những yêucầu thực tếcủa doanh nghiệp, Cửa Hàng chúng tôi đầy niềm tin sẽ đem về giải pháp chuyên nghiệp hóa, tác dụng độc nhất vô nhị mang đến với Quý doanh nghiệp.


HÀ NỘI


TP.. HỒ CHÍ MINH


CÔNG TY CỔ PHẦN ANH ĐỨC


Xem thêm: Cách Chèn Chữ Vào Hình Trong Word 2010, Chèn Chữ Vào Ảnh Bằng Word

.hotline-phone-ring-wrap position: fixed; bottom: 0; left: 0; z-index: 999999;.hotline-phone-ring position: relative; visibility: visible; background-color: transparent; width: 110px; height: 110px; cursor: pointer; z-index: 11; -webkit-backface-visibility: hidden; -webkit-transform: translateZ(0); transition: visibility .5s; left: 0; bottom: 0; display: block;.hotline-phone-ring-circle width: 85px; height: 85px; top: 10px; left: 10px; position: absolute; background-color: transparent; border-radius: 100%; border: 2px solid #e60808; -webkit-animation: phonering-alo-circle-anyên ổn 1.2s infinite ease-in-out; animation: phonering-alo-circle-anlặng 1.2s infinite ease-in-out; transition: all .5s; -webkit-transform-origin: một nửa 50%; -ms-transform-origin: 1/2 50%; transform-origin: 1/2 50%; opacity: 0.5;.hotline-phone-ring-circle-fill width: 55px; height: 55px; top: 25px; left: 25px; position: absolute; background-color: rgba(230, 8, 8, 0.7); border-radius: 100%; border: 2px solid transparent; -webkit-animation: phonering-alo-circle-fill-anyên ổn 2.3s infinite ease-in-out; animation: phonering-alo-circle-fill-anyên ổn 2.3s infinite ease-in-out; transition: all .5s; -webkit-transform-origin: 50% 50%; -ms-transform-origin: 1/2 50%; transform-origin: một nửa 50%;.hotline-phone-ring-img-circle background-color: #e60808;width: 33px; height: 33px; top: 37px; left: 37px; position: absolute; background-size: 20px; border-radius: 100%; border: 2px solid transparent; -webkit-animation: phonering-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out; animation: phonering-alo-circle-img-anyên 1s infinite ease-in-out; -webkit-transform-origin: một nửa 50%; -ms-transform-origin: 1/2 50%; transform-origin: một nửa 50%; display: -webkit-box; display: -webkit-flex; display: -ms-flexbox; display: flex; align-items: center; justify-content: center;.hotline-phone-ring-img-circle .pps-btn-img display: -webkit-box; display: -webkit-flex; display: -ms-flexbox; display: flex;.hotline-phone-ring-img-circle .pps-btn-img img width: 20px;height: 20px;.hotline-bar position: absolute; background: rgba(230, 8, 8, 0.75); height: 40px; width: 180px; line-height: 40px; border-radius: 3px; padding: 0 10px; background-size: 100%; cursor: pointer; transition: all 0.8s; -webkit-transition: all 0.8s; z-index: 9; box-shadow: 0 14px 28px rgba(0, 0, 0, 0.25), 0 10px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1); border-radius: 50px !important; /* width: 175px !important; */ left: 33px; bottom: 37px;.hotline-bar > a color: #fff; text-decoration: none; font-size: 15px; font-weight: bold; text-indent: 50px; display: block; letter-spacing: 1px; line-height: 40px; font-family: Arial;.hotline-bar > a:hover,.hotline-bar > a:active color: #fff;
-webkit-keyframes phonering-alo-circle-anlặng 0% -webkit-transform: rotate(0) scale(0.5) skew(1deg);-webkit-opacity: 0.1; 30% -webkit-transform: rotate(0) scale(0.7) skew(1deg);-webkit-opacity: 0.5; 100% -webkit-transform: rotate(0) scale(1) skew(1deg);-webkit-opacity: 0.1;
-webkit-keyframes phonering-alo-circle-fill-anyên 0% -webkit-transform: rotate(0) scale(0.7) skew(1deg);opacity: 0.6; một nửa -webkit-transform: rotate(0) scale(1) skew(1deg);opacity: 0.6; 100% -webkit-transform: rotate(0) scale(0.7) skew(1deg);opacity: 0.6;
-webkit-keyframes phonering-alo-circle-img-anyên ổn 0% -webkit-transform: rotate(0) scale(1) skew(1deg); 10% -webkit-transform: rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg); 20% -webkit-transform: rotate(25deg) scale(1) skew(1deg); 30% -webkit-transform: rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg); 40% -webkit-transform: rotate(25deg) scale(1) skew(1deg); 50% -webkit-transform: rotate(0) scale(1) skew(1deg); 100% -webkit-transform: rotate(0) scale(1) skew(1deg);
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *